Polsko, Maďarsko a ČR porušily právo EU, když odmítly přijmout uprchlíky

Date:

Polsko, Maďarsko a Česká republika porušily legislativu Evropské unie, když během migrační krize v roce 2015 odmítli na základě tzv. . migračních kvót přijmout uprchlíky. Rozhodl o tom ve čtvrtek Soudní dvůr EU.

Podle něho se členské státy s cílem vyhnout se provádění mechanismu přijatého v září 2015 nemohou odvolávat na svou odpovědnost v oblasti udržování veřejného pořádku a zajišťování vnitřní bezpečnosti ani na údajnou nefunkčnost mechanismu přerozdělování.

Soudní dvůr EU ve sporu mezi Evropskou komisí (EK) a Polskem, Maďarskem a Českou republikou týkajícím se dočasného mechanismu relokací žadatelů o azyl vyhověl žalující straně, která poukázala na nesplnění povinnosti ze strany členských států.

Soud upozornil na skutečnost, že tyto členské státy tím, že v pravidelných intervalech, a minimálně každé tři měsíce, neuvedly přiměřený počet žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří mohou být urychleně přemístěni na jejich území, nesplnily povinnosti, které jim vyplývají z práva Unie.

Soudní dvůr konstatoval nesplnění povinnosti zmíněnými členskými státy, které jim vyplývají z rozhodnutí přijatého Radou EU za účelem povinného přemístění 120 000 žadatelů o mezinárodní ochranu z Řecka a Itálie do ostatních členských států Unie.

Evropští soudci dále konstatovali, že Polsko a Česká republika nesplnily ani povinnosti vyplývající z dřívějšího rozhodnutí, které Rada EU přijala za účelem dobrovolného přemístění 40 000 žadatelů o azyl z Řecka a Itálie do ostatních členských států Unie. Maďarsko nebylo vázáno relokacemi stanovenými v posledně uvedeném rozhodnutí.

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s přílivem migrantů a uprchlíků do Řecka a Itálie přijala Rada EU (ministři vnitra) v září 2015 rozhodnutí o relokacích žadatelů o azyl, aby ulehčili přetížené Řecko a Itálii.

Polsko v prosinci 2015 uvedlo, že na jeho území lze přemístit 100 osob, avšak k relokacím nepřistoupilo a nepřijalo ani další závazek přemístění. Maďarsko nikdy neuvedlo počet osob, které mohou být přemístěny na jeho území na základě rozhodnutí o relokacích, které bylo závazné, a nepřistoupilo k žádnému přemístění. ČR v únoru a květnu 2016 uvedla, že na její území lze přemístit 50 osob a 12 osob z Řecka bylo i přemístěno, Česko však už pak nepřijalo další závazek.

Soudní dvůr čtvrtečním rozsudkem odmítl tvrzení uvedené trojice členských států, že žaloby EK jsou nepřípustné z důvodu, že v důsledku uplynutí doby použitelnosti rozhodnutí o relokacích, k němuž došlo ve dnech 17. a 26. září 2017, již nelze napravit vytýkané nesplnění povinností.

Polsko a Maďarsko tvrdí, že měly právo neuplatňovat rozhodnutí o relokacích na základě článku 72 Smlouvy o fungování EU, podle ustanovení týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva, jejichž součástí je i azylová politika. Argumentovali potřebou udržení veřejného pořádku a zajišťování vnitřní bezpečnosti. Soudní dvůr však konstatoval, že článek 72 Smlouvy o fungování Evropské unie je ustanovením o výjimce z obecných pravidel práva Unie a je třeba jej vykládat restriktivně. Tento článek nepřiznává členským státům pravomoc odchýlit se od ustanovení práva Unie odkazem na veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost.

Soudní dvůr rozhodl o důvodu České republiky týkajícím se nefunkčnosti mechanismu relokací. Uvedl, že nelze připustit, aby se členský stát s cílem vyhnout se povinnosti přemístění, která mu vyplývá z uvedených aktů, mohl opírat o své jednostranné posouzení údajné nedostatečné účinnosti či nefunkčnosti mechanismu přemístění. V opačném případě by mohlo dojít k ohrožení cíle solidarity, který je vlastní rozhodnutím o přemístění, jakož ik porušení závazné povahy těchto právních aktů.

Maďarsko: Rozsudek je pobuřující

Waved highly detailed fabric texture

Verdikt Soudního dvora EU v Lucemburku, podle něhož Polsko, Maďarsko a Česká republika porušily legislativu Evropské unie (EU), když během migrační krize v roce 2015 odmítly na základě tzv. . migračních kvót přijmout uprchlíky, je diskriminační a pobuřující. Prohlásila to dnes maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargová

„Maďarsko i nadále odmítá migrační kvóty,“ cituje agentura MTI prohlášení šéfky resortu justice, podle níž vývoj událostí potvrdil správnost maďarského postoje. Za pobuřující označila i skutečnost, že rozhodnutí o rozdělení uprchlíků podle kvót z roku 2015 neprovedla beze zbytku prakticky ani jedna členská země EU.

„Evropská komise (EK) postupovala evidentně diskriminačně, když zahájila právní řízení výhradně v případě Polska, Maďarska a Česka, a navíc toto jednání ztratilo smysl, protože rozhodnutí o kvótách bylo platné pouze do podzimu roku 2017,“ zdůraznila Vargová.

- Reklama -pr článek

Nové příběhy

Další články autora
Katka

Školka v mobilu je revoluční aplikací, která promění řízení mateřských škol

Máte přehled o nejnovějších aplikacích, jež se týkají mateřských...

Čím vytvořit doma tu správnou vánoční atmosféru, abyste se cítili svátečně?

Také se těšíte na Vánoce, které se kvapem blíží?...

Porovnání parametrů FrootVPN versus Zenmate: Která je lepší?

Která VPN nabízí více, FrootVPN, nebo se spíše vyplatí...

Amulety pro štěstí

Abyste k sobě přitáhli štěstí, pořiďte si amulet na...